Savanorių rengimas

Labai svarbu supažindinti kiekvieną savanorį su savanorystės idėja, principais, tikslais. Taip pat savanoriui labai svarbu pažinti save, matyti savo asmeninius gebėjimus, trūkumus.

Savanorių rengimas

savanorių rengimo metu:

Kiekvienam individualus dėmesys

Kiekvienam savanoriui skiriame ypatingą dėmesį. Tam, kad savanoris susidūręs su iššūkiais nebijotų ir lengvai rastų išeitį, mes kiekvieną savanorį išklausome, suteikiame žinių bei motyvuojame siekti maksimalaus rezultato.

Nuostabios galimybės

Savanorių rengimo metu mes ne tik suteikiame teorinių žinių, tačiau suteikiame galimybę savanoriams praktiškai atlikti įvairias užduotis, kurios ateityje padeda planuoti laiką, dienotvarkę bei įvairias veiklas. Mūsų praktinių užsiėmimų forma – žaidimai. Jie skatina galvoti, rasti išeitis ir taip suteikia žinių ir įgūdžių kaip priimti sprendimus atitinkamoje situacijoje. Taip pat naudodami įvairias informacinių technologijų programas skatiname kompiuterinį raštingumą.

Nuolatinis mokymasis

Savanoriškos veiklos sričių yra labai daug, kurių fiziškai neįmanoma aptarti ir supažindinti su tam tikromis elgsenomis. Savanoriaudami jaunuoliai išmoksta dirbti komandoje, planuoti laiką, taip pat pažinti save. Jaunuoliui pakeitus savanoriavimo vietą, susiduriama su adaptacijos ir prisitaikymo periodu, kuris užima didelį laiką savanoriavimo eigoje. Kiekviename periode savanoriai išmoksta daugiau pasitikėti savimi, gilinti kompetencijas.

Savanorių rengimo programa

Ugdymo (si) galimybės

Tikslai:

 1. Suteikti žinių apie savanorystę, savanorystės formas;
 2. Supažindinti su tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumais.
 3. Suteikti žinių kaip reikia dirbti komandoje.
 4. Supažindinti su lyderystės ir mentorystės pagrindais.
 5. Suteikti žinių apie emocijas ir jų valdymą.
 6. Supažindinti su savęs pažinimo ir tobulinimo principais.

Uždaviniai:

 1. Naudoti neformalią aplinką, žaidimus, diskusijas.
 2. Vesti mokymus, seminarus, simuliacijas.
 3. Naudoti kompiuterinę techniką, video medžiagą.
 4. Organizuoti komandinį darbą.
 5. Per teorines ir praktines žinias išaiškinti lyderystės ir mentorystės pagrindus.
 6. Teorines bei praktines žinias pritaikyti emocijų ugdymui.

Savanorių rengimo programos metu savanoriai

 1. Susipažįsta su savanorystės pagrindais bei savanorystės įstatymu.
 2. Išmoksta dirbti komandoje.
 3. Įgyja lyderio kompetencijų.
 4. Ugdomi kaip potencialūs mentoriai.
 5. Išmoksta valdyti emocijas.
 6. Sugeba pažinti save.